Nguyệt hạ độc chước

Bắt đầu thích thơ Lý Bạch từ bài “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” trở đi, và hiện tại bây giờ bạn đang đắm đuối si mê bài “Nguyệt hạ độc chước”. Lý Bạch có tới 4 bài thơ đều mang tên này, nhưng vì bạn tâm đắc nhất phần đầu nên xin được mạn phép trích dẫn ra đây ạ.

 

NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC


Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán
.


Continue reading “Nguyệt hạ độc chước”