[TPVL] Thông báo.

Đã xóa toàn bộ TPVL :v~

.

Ừ thì một đêm đẹp giời giở ra coi thấy ngày xưa mình làm ăn như hạch (ừ thôi hồi trẻ trâu ko chê ko trách :”>), nên là xóa đi, và một ngày đẹp giời nào đó sẽ làm lại sau há ~ :v