Điển hay tích lạ (3)


*khoe* Mình có 1 cuốn gọi là 36 Mưu kế xuất bản năm 91. Phải nói là cuốn này viết hay, ngôn từ hài hước mà sắc bén, rõ ràng là truyền bá kiểu tư tưởng “không độc bất trượng phu” =))))) Lại có 1 cuốn nữa, tên Đắc nhân tâm của Dale Carnegie, cũng hài, cũng sắc, năm xuất bản chẳng rõ nhưng nhìn vào độ rách nát + vàng ố của nó thì chắc chắn là lâu lắm rồi. Ngày xưa đọc thích, bây giờ có tiền, muốn mua lại quyển mới cho đẹp, ra nhà sách kiếm thì mới ngã ngửa ra, trăm cuốn Tam thập lục kế, ngàn quyển Đắc nhân tâm thời nay lại chẳng bằng 2 cuốn sách rách nát ở nhà kia.

Mình có sách hiếm mà ko biết =)))))

.

Sách thì dài, những 36 kế, mà ngại quá, chả muốn chép, thôi thì chỉ chép cái lời tựa trước mỗi kế của nó đọc cũng đủ  vui.

.

– Phá cảnh trùng viên

– Chuyện cái lầu xanh và ông tổ của nghề… buôn gái

– Tao khang

.

.

.

 • Phá cảnh trùng viên (Gương vỡ lại lành)
.
Chắc hẳn, nghe “Phá cảnh trùng viên” thì chẳng ai hiểu là cái quái gì, nhưng nghe “Gương vỡ lại lành” dễ hiểu hơn nhẩy? =)))))))
.
“Tình sử” Trung Hoa chép.
Nước Trần(*) đời Xuân Thu có chàng nho sĩ tên Từ Đức Ngôn theo hầu cận Thái tử có tình với công chúa Nhạc Xương. Cả hai tha thiết yêu nhau vừa được kết duyên chồng vợ.
.
Gặp lúc nước Trân có loạn, giặc đánh vào kinh thành, tình thế nguy ngập. Công chúa bảo Từ:
.
– Thế ta yếu, chạy loạn có thể vợ chồng ta có lúc phải xa nhau. Nếu tình duyên chưa dứt tất có ngày lại tái hợp. Để lấy làm tin, chàng giữ một mảnh gương này. Cứ ngày rằm tháng giêng, chàng sẽ đem ra chợ Trường An bán để làm tin gặp nhau.
.
Đoạn, công chúa cầm lấy chiếc gương của vợ chồng hằng ngày soi mặt, đập vỡ làm hai, chia nhau mỗi người giữ một mảnh.
.
Giặc đột nhập kinh thành. Từ chạy thoát. Công chúa thất lạc, bị tướng giặc là Việt Công cưỡng bách làm vợ. Công chúa đau khổ vô cùng, muốn tự tử. Nhưng Việt Công cho người canh giữ nghiêm ngặt. Vả lại, công chúa còn đặt hy vọng tìm cách báo tin cho chồng biết, hay chờ tin chồng sống chết thế nào trước khi nàng chết.
.
Từ Đức Ngôn từ khi chạy loạn, lưu lạc khắp nơi, không biết vợ ở chốn nào, nhưng nhớ lại lời dặn của vợ, nên đến rằm tháng giêng, đem mảnh gương ra chợ Trường An bán để tìm nhau. Người đi chợ thấy Từ bán mảnh gương vỡ thì ai cũng bật cười, cho là người mất trí.
.
Ở trong cung cấm, công chúa nhớ lời dặn trước nên đến ngày rằm tháng giêng, nhờ đứa hầu thân tín đem nửa mảnh gương ra chợ, xem người nào có bán nửa mảnh gương, đem so vào hợp thành một cái gương lành thì bảo người ấy cho nàng biết tin tức ra sao.
.
Thế là Từ biết vợ còn sống, hiện giờ làm vợ tướng giặc nên vô cùng đau đớn. Từ liền viết vào hai mảnh gương một bài thơ, nhờ đứa hầu trở về trao lại cho vợ:
.
.
“Cảnh dữ nhân câu khứ.
Cảnh quy nhân vị quy.
Vô phục Hằng Nga ảnh,
Không lưu minh nguyệt huy.”
.
.
Tạm dịch:
.
.
“Người đi gương cũng đi,
Gương về người chưa về.
Hằng Nga đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy trăng sáng thôi.”
.
.
Tiếp được gương và thơ, công chúa biết chồng còn sống, lòng đau như cắt, úp mặt vào gương khóc lóc bi thiết. Việt Công lấy làm lạ hỏi. Công chúa kể lại sự tình, và quyết chết để trọn tình chồng vợ mà thôi. Việt Công xem bài thơ, biết mình không giữ được công chúa nên thả công chúa để trở lại cùng chồng
.
Thế là, “Gương vỡ lại lành” (Phá cảnh trùng viên) có ý nghĩa là sau ly tán được sum họp trở lại.
.
.
(*) nước Trần: một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào khoảng phủ Khai Phong (tỉnh Hà Nam) cho đến châu Bạc (tỉnh An Huy).
.
.
.
.
—–
.
.
.
.
 • Chuyện cái lầu xanh và ông tổ của nghề… buôn gái
.
Nhan đề trên là tự đặt, nếu có thô bỉ thì thông cảm =))
.
.
Tào Thực, con của Ngụy vương Tào Tháo, là một nhà thơ nổi tiếng thời Tam Quốc (220 – 280) có câu:
.
.
“Thanh lâu lâm đại lộ,
Cao môn kết trùng quan”.
.
.
Nghĩa:
.
.
“Lầu xanh bên đường lớn,
Cửa cao mấy lần then.”
.
.
Ngày xưa, lầu xanh là nơi các nhà quyền quý, những thiếu nữ khuê các ở. “Đại lộ khởi thanh lâu” tức là đường lớn dựng lầu xanh.
.
Nhà Tề, vua Võ Đế bắt dân phu và Bộ công kiến trúc những lầu cao thật đẹp. Cửa đều sơn màu xanh. Nơi này vốn để vua ở cùng những mỹ nữ cung tần. Dần dần lầu đài của hàng công khanh cũng sơn cửa xanh. Do đó, dân chúng bấy giờ gọi chỗ vua chúa, công khanh ở là “lầu xanh”.
.
Về sau, những nhà quyền quý có con gái đẹp, ước mong con nhà mình cũng được và hầu vua trong cung nên cũng sơn nhà màu xanh cho con gái ở. Nhà nào cửa sổ hoặc lầu đài sơn xanh là nhà có gái đẹp, coi như là một cách… quảng cáo để hàng vương tôn, công tử chú ý. Thế rồi, bọn buôn son bán phấn đem gái đẹp mở nhà rước khách thưởng hoa, muốn quyến rũ khách chơi hoa hay các bậc vương tôn, công tử tìm thú tiêu khiển nên cũng sơn nhà màu xanh đón khách lấy tiền.
.
Ý nghĩa của “lầu xanh” bị biến đổi, dần dần trở thành một nhà chứa gái, nuôi gái mãi dâm. Vì thế, đời nhà Lương, nhà thơ Lưu Diễn có câu:
.
.
“Xướng nữ bất thăng sầu,
Kết phát hạ thanh lâu.”
.
.
Nghĩa:
.
.
“Gái hát chẳng biết buồn,
Vén tóc xuống lầu xanh.”
.
.
Đỗ Mục, thi hào đời Đường có bài:
.
.
“Lạc phách giang hồ tải tửu hành,
Sở yêu tiên tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh”.
.
.
Nghĩa:
.
.
“Quảy rượu lang thang khắp đó đây,
Lưng thon gái Sở(*) nhẹ trên tay.
Mười năm tỉnh giấc Dương Châu mộng,
Để lại lầu xanh tiếng mặt dày.”
(Bản dịch của Bùi Khánh Đản).
.
.
.
(*) Lưng thon gái Sở: đời Xuân Thu, vua Linh Vương nước Sở có sở thích lạ là yêu gái eo thon. Người nào vòng lưng thô lớn thì vua rất ghét. Nhà vua cho xây cung Chương Hoa, tuyển mỹ nhân lưng thon cho ở vào đấy gọi tên là “Tế yêu cung”. Có nhiều cô muốn được tuyển vào cung này đến nỗi nhịn ăn để lưng có được vòng eo thon phải bệnh đến chết!
.
.
.
Có lẽ vì bị bọn “lầu xanh” này lấn chiếm màu xanh, nên các nhà cao sang quyền quý có gái đẹp đổi sang sơn màu hồng, nên có tiếng gọi là “lầu hồng” (hồng lâu), chỉ chỗ ở của gái đẹp.
.
.
.
Ở các lầu xanh ngày xưa, các mụ Tú bà thường dựng một bàn hương án ở giữa nhà, có treo một tượng đồ. Tượng này vẽ một vị thần có đôi mày trắng, gọi là thần Bạch Mi (thần Mày Trắng).
.
Sách “Dã hoạch biên” có chép: các thanh lâu thường thờ thần Bạch Mi. Thần này mặt đỏ, râu dài, cưỡi ngựa, cầm đao, trông na ná như ông Quan Công đời Tam Quốc, duy chỉ có đôi lông mày lại trắng. Sách không ghi lai lịch thần Bạch Mi này ra sao.
.
Nguyên đời Xuân Thu, Quản Di Ngô tức Quản Trọng được Tề Hoàn Công vời đến, bàn về quốc sách trước khi được phong làm Tể tướng, có hỏi: làm sao có của đủ dùng trong nước? Quản Trọng hiến kế thưa: khai mỏ để đúc tiền, nấu nước biển làm muốn cho lợi chung cả thiên hạ, buôn để một chỗ, đợi dịp cao mà bán ra lấy lãi, lập 300 nhà nữ lưu cho khách buôn bán đi lại tụ họp mua vui để lấy thuế…
.
Lập “nữ lưu” tức là lập nhà chứa gái để khách mua vui. Để họ khỏi làm lén và khách mua hoa biết chỗ để mua. Thế là bọn gái này vừa có tiền, lợi cho cá nhân vừa nộp thuế làm lợi cho nhà nước. Thì ra, Quản Trọng quả có sáng kiến… kinh doanh cho nhà nước!
.
“Nữ lưu” có thể được coi như một tổ chức lầu xanh đầu tiên. Cho nên, nghề làm ăn này “thì lấy ông này tiên sư”, suy tôn là một vị tổ để cầu cho được phát đạt, cửa hàng đông khách cũng như nhiều nghề khác… đều có tổ!
.
Quản Trọng có đôi mày trắng như trong tranh vẽ, được Hoàn công nước Tề phong làm Tể tướng, lại còn được các lầu xanh tôn là thần Bạch Mi làm ông tổ của nghề.
.
.
.
Đời nhà Minh (1368 – 1648), các lầu xanh có tục lạ là đuổi vía, khi cô nào vắng khách, bị ế hàng thì đến trước thần Bạch Mi, trút bỏ hết xiêm y, đốt hương khấn vái, cầu nguyện. Đoạn lấy hoa mới cúng trên bàn thờ đem lót ở chiếu mình nằm, tất sẽ đắt khách. Họ mê tín như thế.

.

.

—–

.

.

 • Tao khang
.
Đời nhà Hán, Tống Hoằng nhà nghèo, có chí học tập. Vợ chồng sống đạm bạc, vất vả nhưng vẫn yêu quý nhau. Tống Hoằng sau khi thi đỗ làm quan triều Hán Quang Võ đến tước Thượng Khanh.
.
Nhà vua có người em gái tên Hồ Dương, chồng sớm mất, nàng còn trẻ đẹp. Thấy vợ của Tống Hoằng mộc mạc, quê mùa, nhà vua có ý muốn gả cho Tống Hoằng làm thiếp, mới ướm hỏi Tống Hoằng:
.
– Trẫm từng nghe trong thiên hả bảo: giàu đổi bạn sang đổi vợ, có phải thế không?
.
Tống Hoằng thưa:
.
– Muôn tâu: “Tao khang chi thế bất khả hạ đường, bần tiện chi giao bất kha vong”.
.
Nhà vua biết ý của Tống Hoằng nên không đặt thành vấn đề nữa.
.
“Tao” là bã rượu, “khang” là cám gạo. Người vợ cùng với mình ăn bã rượu và cám gạo (ý nới ăn ở với nhau từ lúc còn nghèo nàn) không nể để xuống dưới nhà (ý nói không nên ruồng bỏ); người bạn chơi với mình từ lúc nghèo hèn không nên quên.
.
.
.
Đời Xuân Thu, vua Cảnh Công nước Tề có người con gái yêu quý, muốn gả cho quan Tể tướng là Án Tử (Án Anh). Một hôm, nhà vua đến dự tiệc nhà của Án Tử, thấy vợ Án Tử, hỏi:
.
– Phu nhân đấy phải không?
.
Án Tử thưa:
.
– Vâng, phải đấy.
.
Nhà vua nói:
.
– Ôi sao trông vừa già vừa xấu! Quả nhân có đứa con gái trẻ và đẹp muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao?
.
Án Tử đứng dậy, thưa:
.
– Nội tử tôi thật già và xấu nhưng cùng tôi chung sống từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp cốt để nhờ lúc xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nay nhà vua tuy muốn ban ơn, chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những điều mà nội tử tôi đã nhờ cậy bấy lâu nay.
.
Đoạn, An Tử lạy hai lạy, xin từ chối.
.
.
.
Thế nên, tình “tao khang” là  tình vợ chồng ăn ở với nhau khi lúc nghèo nàn, khi giàu sang có quyền có thế cũng không nỡ bỏ nhau.

14 thoughts on “Điển hay tích lạ (3)

 1. Chúa

  trỜi ơi, ba chấm lắm mày ạ! có 1 cái scene, lúc thằng Stark nó áp giải Loki về, tự nhiên thor từ đâu bay ra, bằng vài hành động homo, nó túm Loki chạy trốn, Stark không chần chừ đuổi theo. Sau đó thì thor và loki nói chuyện với khoảng cách mặt cách mặt 2mm, rồi thì thằng tony đến đẩy thằng THor ra. Thằng thor hét lên “DON’T EVER TOUCH ME AGAIN YOU MỎRTAL” tạm dịch “ew, đừng động vào người tao thằng bần tiện” Tony cười cười “Then don’t take my stuff” MY MYMYMYMYMYMYMYMY stuff. srsly guys? Tony, you just meet Loki for a few minutes and already claimed him yours? slow down, crazy, slow down. Then steve went up, be all like “tony, your father chose me or whatsoeverthatshitis” then they settle the fight and meanwhile loki stting up high look down like a bitch. then a lot of other thing but he looks fuck badass

 2. Chua

  o! Di xem di, di xem di di xem di di xem di. Noi chung la phim nay la phim gay nhat trong moi loaij phim gay *nho cho den het cai man credit den den de coi extra scene*

 3. Chúa

  MÀY ƠI! trong phim có một đoạn con Black Widow aka chị Tasha kawaii của tao, đến tra khảo Loki, biết bị anh nó làm gì không? Ném cho câu Mewling Quim vào mặt. Lúc đầu thì tao đần mặn chả hiểu gì? về mới té là từ ngữ cổ từ thời shakespeare, mà thực ra là chú Hiddles mê Shakespeare như điếu đổ. Nhưng kiểu ấy mà bỏ vào phim thiếu nhi thì hơi tệ. Đại loại tạm dịch của từ Mewling Quim là whinning cunt. =)))) giờ muốn insult đứa nào tao cứ ngồi mewling quim là okee hết

  1. Ầu shệt Mewling Quimmmmmm =)))))))))))

   Chết tiệt, sao nó có thể thâm thúy, thi vị và đậm đà hương vị cổ xưa như thế? =))))))))))
   Tao ko biết là chửi cũng phải có nghệ thuật cơ đấy =)))))

   ờ mà, tumblr của mày tên éo gì ý nhỉ, tao quên mất ồi =A=’

 4. Chúa

  kiddleston.tumblr Vì tao gọi thằng Loki là Kiki, và chú Hiddles là Hiddles, rồi combine and come out with Kiddleston. obviously that no one would get it but I’m out of idea for url so whatever. =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s