Thông báo: Nhà hoang!

Nếu ai có chút để ý thì chắc cũng thấy 1, 2 năm nay mình không úp đết gì ở…

Một chút về Black Swan

Có một điểm chung giữa Black Swan và Bá vương biệt cơ, đó là cả hai đều cùng nói đến…

for a sleepless night

I’m writing this because every time I think about Bucky Barnes, I always want to write something down. This character,…

Về Bucky Barnes

Winter Soldier là một món vũ khí. Là một món vũ khí vô tri, bị tước đoạt đi toàn bộ…

Về cái gọi là Thần

Đôi lúc hay nói, thằng Bình là thần. Thần là gì? Thần là thằng không thuộc về thế giới này.…

Về Từ Lỗi

Đầu tiên phải nói, ĐMBK là câu chuyện của một thằng tâm thần phân liệt. Thực ra đã lâu rồi…

Về fanfic Tro Tàn

Vừa mới đọc xong đồng nhân Tĩnh Tô tên là Tro tàn (Dư tẫn). Trùng sinh. Ngắn thôi. Cũng ok.…

Về Tô Hoàng

Đọc truyện, mình cũng rất thích tình cảm giữa Mai Trường Tô với Nghê Hoàng. Không, mình không ship đâu…

285

285, chính văn kết thúc Bọn họ tại trong thành thị chuyển động hai ngày, rốt cục tìm được một…